นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ adeparadio.com เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และต้องการให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีเราเก็บ ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการดำเนินการของเรา

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ [adeparadio] มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์เรา โดยประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลนี้ไว้อย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ การสื่อสารกับเราผ่านช่องทางต่างๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมอบให้เราโดยชั่วคราวหรือถาวร โดยการใช้เว็บไซต์ [adeparadio] นั้นจะถือว่าคุณยินยอมและยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้เราผ่านเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ

วิธีการใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เช่น การดำเนินการทางธุรกิจ การติดต่อกับคุณเพื่อข้อกำหนดหรือปรับปรุงบริการ เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเราด้วย

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือของผู้อื่น

ความปลอดภัยข้อมูล

เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลของคุณ

การแก้ไขและลบข้อมูล

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็น โดยติดต่อเราผ่านช่องทางที่เรามีให้